دوم مرداد ماه ۱۴۰۳


سر خط خبر هاهیات امنا دانشگاه
هیات امنا دانشگاه

تصوير يافت نشد

هیئت‌ امنا عالی‌ترین رکن مؤسسه می‌باشد که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۶۷/۱۲/۹ و ۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب مورخ ۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی) تعیین شده است. جهت اطلاعات بیشتر به صفحه هیات امنا دانشگاه شیراز به ادرس http://shirazu.ac.ir/fa/UniManager/Omana-Groups مراجعه فرمایید.

اهم وظایف هیأت امنا

 1.  تصويب آيين‌نامه‌های داخلی
 2.  تصويب سازمان اداری و تشكيلات مؤسسه
 3. بررسی و تصويب بودجه مؤسسه
 4.   تصويب ترازنامه و حساب‌های مؤسسه
 5. تصويب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
 6.  تعيين حسابرس و خزانه‌دار برای مؤسسه
 7. پيشنهاد ميزان فوق‌العاده‌های اعضای هيأت‌علمی و غيرعلمی
 8.  تصويب مقررات استخدامی اعضای هيأت‌علمی
 9. تعيين ميزان پرداخت حق‌التدريس و حق‌التحقيق و حق‌التأليف
 10.  تصويب آيين‌نامه‌های مالی و معاملاتی

آیین‌نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۲۷ / ۱۱/ ۱۳۹۲

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۶ آيين‌نامه‌ داخلی (پیوست آیین‌نامه داخلی) مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۲

قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی

اعضای هیأت امنای دانشگاه شیراز دورۀ ششم:

1

دكتر محمد فرهادی 

وزیر محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا

2

دکتر ابراهیم گشتاسبی راد  

سرپرست دانشگاه و دبیر هیأت امنا

3

دكترعبدالرضا باقري 

رئیس مركز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیز

4

دکتر حسین غریبی   

مشاور وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا

5

دکتر قاسم حبیب آکهی 

سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز

6

دکتر محمدجواد دهقانی   

رئیس مركز اطلاع‌رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام

7

دکتر علیرضا عسکری 

رئیس دانشگاه هنر شیراز 

8

دکتر مسعود نادریان‌جهرمی 

رئیس دانشگاه جهرم

9

دکتر محسن حاتمی 

سرپرست مرکز آموزش عالی آباده

10

دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی 

رئیس مرکز آموزش عالی استهبان

11

دکتر محمدتقی حیدری 

رئیس مرکز آموزش عالی اقلید

12

دکتر حیدرعلی مردانی‌فرد   

رئیس مرکز آموزش عالی فیروزآباد

13

دکتر محمدعلی باقری 

رئیس مجتمع آموزش عالی لارستان

14

دکتر علی تیزرو 

رئیس مرکز آموزش عالی لامرد

15

دکتر فرهاد براتی   

رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی

16

دکتر مهدی نجفی قیری 

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

17

دکتر سید علی اکبر صفوی 

عضو حقیقی هیأت امنا

18

دکتر سورنا ستاری   

عضو حقیقی هیأت امنا

19

مهندس نصرا... جهانگرد   

عضو حقیقی هیأت امنا

20

مهندس عباس شعری‌مقدم 

عضو حقیقی هیأت امنا

21

دکتر جعفر قادری   

عضو حقیقی هیأت امنا

اعضا دائمی هیات امنا

1

دکتر حسین غریبی 

رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا 

2

دکتر شهاب کسکه

مدعو (معاون مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه)  

3

دکتر ابراهیم گشتاسبی راد

سرپرست دانشگاه و دبیر هیأت امنا 

4

دکتر قاسم حبیب آکهی

سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز             

5

دکتر محمدجواد دهقانی 

رئیس مركز اطلاع‌رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام 

6

دکتر علیرضا عسکری

رئیس دانشگاه هنر شیراز   

7

دکتر مسعود نادریان‌جهرمی

رئیس دانشگاه جهرم  

8

دکتر محسن حاتمی

سرپرست مرکز آموزش عالی آباده 

9

دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی

رئیس مرکز آموزش عالی استهبان 

10

دکتر محمدتقی حیدری

رئیس مرکز آموزش عالی اقلید 

11

دکتر حیدرعلی مردانی‌فرد 

رئیس مرکز آموزش عالی فیروزآباد 

12

دکتر محمدعلی باقری

رئیس مجتمع آموزش عالی لارستان 

13

دکتر علی تیزرو

رئیس مرکز آموزش عالی لامرد  

14

دکتر فرهاد براتی 

رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی 

15

دکتر مهدی نجفی قیری

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب 

16

دکتر رضا گرائی نژاد

عضو حقیقی کمیسیون دائمی 

17

دکتر علی اصغر توفیق 

عضو حقیقی کمیسیون دائمی 

18

دکتر عزت اله رئیسی 

عضو حقیقی کمیسیون دائمی 

19

دکتر جعفر قادری 

عضو حقیقی کمیسیون دائمی 

20

علی شریفی

عضو حقیقی کمیسیون دائمی 

 

 

قوانین تشکیل هیئت‌های امناٰ

ماده ۱- هریک از وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای  دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود که در این قانون ((موسسه)) نامیده می‌شود هیئت‌امنایی به ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد.

 • الف- وزیر

 • ب- رئیس موسسه

 • ج- ۴ تا ۶ تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش مؤثری در توسعه  و پیشرفت موسسه مربوط داشته باشند.

 • د- وزیر یا نماینده وزیر برنامه‌ و بودجه

تبصره- حداقل دو تن از شخصیت‌های بند (ج) باید از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها باشند.

 

ماده ۲- اعضای بند ((ج)) به پیشنهاد وزیر و با تائید و حکم ریاست جمهوری برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند و دریک زمان حداکثر می‌توانند عضو دو هیئت‌امنا باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.
ماده ۳- ریاست هیئت‌امنای موسسه برحسب مورد به عهده وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
ماده ۴- دبیر هیئت‌امنای رئیس موسسه مربوط خواهد بود.
ماده ۵- وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند در صورت اقتضاء دو یا چند موسسه مربوط به خود را زیر نظر یک هیئت‌امنا قرار دهند. در چنین مواردی کلیه روسای دانشگاه‌ها عضو هیئت‌امنا می‌باشند و دبیر این هیئت را نیز وزیر از میان یکی از این روسا انتخاب خواهند کرد.
ماده ۶- در مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دیگر که مجوز تأسیس آن‌ها از طریق وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است، وزیر یا مسئول سازمان مربوط به جای یکی از اعضای بند ((ج)) ماده ۱ عضویت و ریاست هیئت‌امنا را عهده‌دار خواهد بود.
تبصره – در این‌گونه مؤسسات سایر اعضای بند ((ج)) ماده ۱ این قانون به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوط و حسب مورد با تائید و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب می‌شوند.

ماده ۷- وظایف و اختیارات هیئت‌امنا

 • الف- تصویب آیین‌نامه داخلی

 • ب- تصویب سازمان اداری موسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

 • ج- بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد می‌شود.

 • د- تصویب بودجه تفصیلی موسسه

 • هـ - تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالانه موسسه

 • و- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن

 • ز- تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای موسسه

 • ج- کوشش برای جلب کمک‌های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

 • ط- تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد.

 • ی- پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی (کارشناسان و تکنیسین‌ها) که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد.

 • ک- تعیین نحوه  اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

 • ل- تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الزحمه، حق‌التالیف و نظایر آن.

 • م- بررسی گزارش موسسه که از طرف رئیس موسسه ارائه می‌شود

 • ن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیئت‌علمی موسسه که به‌منظور هماهنگی پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۸- اعتبارات هریک از مؤسسات صرفاً در قالب برنامه و به‌صورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب می‌شود و تخصیص اعتبار حداقل هر ۳ ماه به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط کلاً در اختیار هریک از مؤسسات قرار خواهد گرفت.
ماده ۹- امور مالی و معاملاتی مؤسسات جزء در مورد ذیحسابی موضوع ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی مشمول سایر مقررات قانون مزبور و آیین‌نامه معاملات دولتی و سایر قوانین مربوط به مؤسسات دولتی نخواهد بود.
ماده ۱۰- رسیدگی به حساب‌های سالانه مؤسسات بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که برحسب مورد توسط وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
ماده ۱۱- مادام که هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی بر اساس این قانون تشکیل نشده و آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز به تصویب نرسیده است. طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.
تمام حقوق متعلق به مرکز آموزش عالی آباده می باشد

Powered By : Abadeh University