سر خط خبر هاکانال اطلاع رسانی دانشجویان در پیام رسان آی گپ
کانال اطلاع رسانی دانشجویان در پیام رسان آی گپ

تصوير يافت نشد

کانال اطلاع رسانی دانشجویان دانشگاه شیراز - مرکز آباده در پیام رسان آی گپ لینک زیر است:

https://igap.net/abadehuni

شنبه 09 مهر 01تمام حقوق متعلق به مرکز آموزش عالی آباده می باشد

Powered By : Abadeh University