پانزدهم خرداد ماه ۱۴۰۲


سر خط خبر هاکانال اطلاع رسانی دانشجویان در پیام رسان آی گپ
کانال اطلاع رسانی دانشجویان در پیام رسان آی گپ

تصوير يافت نشد

کانال اطلاع رسانی دانشجویان دانشگاه شیراز - مرکز آباده در پیام رسان آی گپ لینک زیر است:

https://igap.net/abadehuni

شنبه 09 مهر 01تمام حقوق متعلق به مرکز آموزش عالی آباده می باشد

Powered By : Abadeh University