بیست و پنجم خرداد ماه ۱۴۰۳


سر خط خبر هاآدرس و تلفن جهت پاسخگویی به پذیرفته شدگان
آدرس استان فارس، آباده بلوار بوعلی خیابان ادب. تلفن 07144362545

تصوير يافت نشد

آدرس مرکز آموزش عالی (دانشگاه دولتی) آباده: استان فارس، شهر آباده بلوار بوعلی خیابان ادب. تلفن 07144362545

کد پستی : 7391675163

 
تمام حقوق متعلق به مرکز آموزش عالی آباده می باشد

Powered By : Abadeh University