بیست و پنجم خرداد ماه ۱۴۰۳


سر خط خبر هاشروع عملیات دیوار چینی ساختمان مرکز
عملیات دیوار چینی ساختمان مرکز با بودجه ای بالغ بر 360 میلیون تومان آغاز گردید

تصوير يافت نشد

ساختمان دانشگاه در زمینی به مساحت 60 هکتار قرار دارد و کلنگ آغاز آن در سال 91 به زمین خورد و عملیات فوندانسیون آن تا پایان سال 91 انجام گردید. در سال 93  پس از انتصاب دکتر حاتمی به سمت سرپرست مرکز و تامین بودجه از منابع قانونی دیگر برای ادامه عملیات تا اتمام سقف، عملیات اسکلت بتونی آن با سه طبقه و زیر بنای تقریبی 4000 متر مربع انجام گردید. در ادامه خوشبختانه بودجه دیوار کشی نیز با مصوبات به موقع تضمین و دربهمن ماه سال 1395 پس از انجام مناقصه و مشخص نمودن پیمانکار زیر نظر معاونت عمرانی دانشگاه شیراز ادامه عملیات شروع گردید.

کلنگ زنی ساختمان مرکز به دست نماینده محترم ولی فقیه

فروردین 1391

 

 

فونداسیوناجرا شده تا بهمن  1393

شروع مجدد عملیات خرداد 1394

 

 

فونداسیوناجرا شده تا بهمن  1393

شروع مجدد عملیات خرداد 1394

 

 
ساختمان مرکز آموزش عالی آباده - مهر 1394
 
پایان عملیات اسکلت بتونی - بهمن ماه 1394
 
انجام امور قانونی جهت انتخاب پیمانکار
 
شروع دیوار چینی ساختمان اسفند 95
 
 
 
پایان دیوار چینی

 

شنبه 16 بهمن 95تمام حقوق متعلق به مرکز آموزش عالی آباده می باشد

Powered By : Abadeh University