دوم مرداد ماه ۱۴۰۳


سر خط خبر هاخرید تجهیزات اداری ، تجهیز کلاس های درس، کتابخانه و کارگاه کامپیوتر و آماده نمودن کامل مرکز جهت پذیرش دانشجو
تجهیزات اداری ، کلاس های درس ،کتابخانه و کارگاه کامپیوتر جهت آماده نمودن کامل مرکز جهت پذیرش دانشجو خریداری گردید.

تصوير يافت نشد

بر اساس مصوبات هیات امنا دانشگاه شیراز و اختصاص بودجه از تجهیزات اداری ، کلاس های درس ،کتابخانه و کارگاه کامپیوتر جهت  آماده نمودن کامل مرکز جهت پذیرش دانشجو خریداری گردید.

فروردین 1394تمام حقوق متعلق به مرکز آموزش عالی آباده می باشد

Powered By : Abadeh University